מחשבון דירה יד שנייה

חישוב הון עצמי נדרשנתונים
מחיר רכישה
₪850,000
הערכת שמאי
₪820,000
אחוז מימון % מהערכת שמאי
75.0%
גודל משכנתא (מחושב)₪615,000
הון עצמי נדרש לרכישה₪235,000
תיווך דירה
₪19,890
תיווך שכירות
₪3,276
שיפוץ/רענון הדירה
₪15,000
שמאות פרטית/מקדימה
₪3,300
בדק בית
₪1,800
עורך דין
₪5,850
הוצאות רישומיות
₪500
ייעוץ משכנתא
₪9,360
פתיחת תיק משכנתא₪360
מס רכישה₪0
ליווי משקיעים בוריס קפלן לינק לקבוע שיחת אבחון ללא עלות
₪0
הון עצמי נדרש סה"כ₪294,336
סה"כ עלות העסקה₪909,336

שכירות חודשית מוערכת לאורך זמן

הערות